Yüzme Havuzlarında Dikkat Edilmesi Gereken Kurallar

            

KİMYASAL GÜVENLİK

Maddeler reaksiyona girerek yeni bir toksik madde oluşturabilirler Asit ihtiva eden bir takım ticari temizlik maddeleri ile havuz suyu dezenfektanlarını karıştırdığımızı düşünürsek, klor gazı oluşturan hızlı bir reaksiyon cereyan eder. Klor gazı solunumla alındığında oldukça tehlikelidir, çünkü insan vücudunun tolere edebileceği miktar en fazla milyonda birdir. 20. yüzyılda kimya endüstrisindeki teknolojik gelişmeler ile kimyasal ürünler, insan sağlığı ve yaşam sürecini büyük ölçüde iyileştirmiş, tarımsal üretimi arttırmış, konforu, imkanları ve genel yaşam kalitesini yükseltmiştir. Bu olumlu etkilerinin yanında kimya endüstrisi, hem ürününün hem de üretim süreçlerinin neden olduğu kirlenmelerle bir yığın yeni soruna yol açmıştır. Sürekli olarak ortaya çıkan yeni ürünlerin ve bunların atıklarının özellikle uzun vadeli etkileri, insan sağlığı ve çevre açısından tam olarak bilinmemektedir. HAVUZ KİMYASALLARI KULLANIMI

Kimyasalların gazlarını ve tozlarını solumayınız . Kimyasallar ciltdinizle temas ederse mutlaka yıkayınız . Kimyasallar gözünüze kaçarsa , bol su ile yıkayınız . ( eğer kimyasalın MSDS’inde farklı bir yöntem belirtilmemişse ) Kullandığınız kimyasalların mutlaka yetkili kişiler tarafından hazırlanmış ürün güvenlik bilgi formları olmasına dikkat ediniz . Belgesi eksik olan kimyasalları kullanmayınız . SIVI ÜRÜNLERİN DÖKÜLMESİ DURUMUNDA

Yüzeye temiz bir absorbe edici bir materyal seriniz , çevreye uyarı levhaları koyunuz . Ve yüzeyi bol temiz suyla yıkayınız . KATI ÜRÜNLERİN DÖKÜLMESİ HALİNDE

Yerden aldığınız kimyasal maddeleri orijinal ambalajın içine koymayınız , beklenmedik bir reaksiyon gelişebilir . Vakumlu temizleyiciler kullanmayınız . Dikkatlice süpürge ve kürekle toplayınız . Temiz bir plastik kaba koyunuz . Tozunu solumaktan kaçınınız . HAVUZ KİMYASALLARI KULLANIMI ÜRÜNLERİN DÖKÜLMESİ HALİNDE HEMEN TEMİZLEYİNİZ . BEKLENMEYEN BİR REAKSİYON GÖRÜLMESİ HALİNDE HEMEN YANGIN EKİBİNİ ARAYINIZ . Uygulamada her kimyasal için ayrı temiz bir kovayı sadece bu iş için kullanınız . Ve bu kovayı etiketleyip , başka bir iş için kullanmayınız . Kimyasalları direkt olarak yüzeyden , denge tankından ve ya özel dozaj sistemleriyle makine dairesinden yapabilirsiniz . Havuz kimyasallarını başka amaçlar için kullanmayınız . Kullanmadan önce mutlaka kullanım bilgilerini okuyunuz . Etiket üzerinde yazılı kullanım bilgilerini okuyunuz . Kullanım kitapcığını okuyunuz . Etiketin yırtık veya zarar görmüş olması halinde hemen satıcınızı arayınız. KİMYASALLARIN DEPOLANMASI Ürün güvenlik bilgi formları , acil durum talimatları ve önemli telefonlar herkes tarafından bilinen bir yerde olmalıdır . Hiçbir zaman birbirine karıştırmayınız Kalan kimyasalların yerleştirilmesine dikkat ediniz . Kimyasalları birbirinden uzak ve ayrı depolayınız . Kimyasallar birbirine karıştıklarında ; patlama , yangı , zehirli gaz çıkışı gibi değişik beklenmedik reaksiyonlar gelişebilir . KİMYASALLARI ÇOÇUKLARIN ULAŞAMAYCAKLARI YERLERDE DEPOLAYINIZ Kimyasalları kuru , serin , havalandırması iyi olan kapalı alanlarda depolayınız . Deponun kapısının kilitli olmasına özen gösteriniz . Kimyasalları güneş altında bırakmayınız . KİMYASALLARIN NAKLİYESİ

Araç temiz ve bu iş için hazırlanmış olmalıdır . Araç içinde kimyasallar birbirinden ayrı durmalıdır . Araçta mutlaka ürün güvenlik bilgi formları bulunmalıdır . ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMLARI SODYUM HİPOKLORİT Asitlerle temas halide zehirli gaz açığa çıkar. Cilt ve göze temas etmesi halide bol suyla yıkayın , hemen doktora başvurun . Kullanırken koruyucu elbise giyin , buharını solumayın , hava sirkülasyonu olmayan yerlerde ürünü kullanmaktan kaçının . Kuru ve serin yerlerde yanıcı maddelerden uzakta depolayın . Boşalan ürün kaplarını kesinlikle açıkta bırakmayınız . Ve ayrı bir yerde saklayınız . Ürün nikel , asitler , bakır , kalay , manganez ve demirle reaksiyona girer . Asitlerle teması halinde zehirli ve aşındırıcı bir gaz olan klor gazı açığa çıkar . Herhangi bir dökülme anınıda kesinlikle talaş kullanmayınız . Diğer klor içerikli kimyasallarda da bu duruma dikkat ediniz . Yönetmeliklere göre sembolu C : Aşındırıcı ( korozif ) SODYUM DİKLOROİZOSYANURATE DİHİDRATE Gözler ve cilt için tahriş edicidir .Yutulursa zararlıdır . Asitlerle temasında zehirli gaz açığa çıkar . Solunum yollarını tahriş eder . Kullanırken tam koruyucu elbise , maske ve gözlük kullanın . Kuru ve serin yerde plastik fıçılarda ağzı kapalı olarak depolayınız Boşalan ambalajları ayrı bir yerde saklayınız .Başka amaçla kullanmayınız . Depolama ve kullanım yerlerinde göz yıkma ve emniyet duşları bulundurunuz. Temasında tehlike bulunan maddeler : Asitler , yanıcı maddeler , amonyak , üre , amonyum bileşikleri - Suda yaşıyan organizmalara toksik etkisi vardır . Atık sulara ve toprağa karışmasına izin vermeyin . - Xn : sağlığa zararlı - N : çevreye tehlikeli TRİ KLOROİZOSYANURİK ASİT Oksitleyici , korozif , yanıcı madde ile temasta yangına neden olabilir .Asitlerle temasında toksik gaz açığa çıkar . Deride yanıklara , solumada tahrişe neden olur . Kullanırken tam koruyucu elbise , özel maske , gözlük kullanın . Yutulursa 2-3 bardak su içirilmeli kesinlikle kusturulmamalı tıbbi yardım istenmelidir. Kuru ve serin yerde ağzı kapalı olarak depolayınız. Asitler , bazlar , azotlu bileşikler ve diğer oksidan malzemelerle birlikte depolamayınız. Tüm klor gruplarının sebeb olabileceği yangınlarda kesinlikle amonyum içeren yangın söndürücüler kullanmayınız . Su spreyi , kuru kimyasal , karbondioksit ve kimyasal köpük kullanınız . Göze gelmesi halinde körlük tehlikesi vardır. Boşalan ambalajlar gelişi güzel atılmamalıdır . Bir yerde saklayıp , başka maçla kullanmayınız . Asitlerle reaksiyonunda klor , yüksek sıcaklıklarda azot , triklorür ve klor su ile temasında HCl gazı açığa çıkar . O : okside edici Xn : sağlığa zararlı N : çevreye tehlikeli KALSİYUM HİPOKLORİT

Kuvvetli oksitleyici , korozif , yanıcı madde ile temasta yangına neden olabilir . Asitlerle temasta toksik gaz açığa çıkar . Deride yanıklara ve solumada tahrişe neden olur . Kullanırken koruyucu elbise , özel maske , gözlük kullanınız . Cilt ve göz temasından kaçının . Kuru ve serin yerde depolayın . Diğer kimyasallarla birlikte depolamayın . Depolama ve kullanım yerlerinde göz yıkama ve emniyet duşu bulundurunuz . Asitler , azotlu bileşikler ve organik maddelerle teması halinde klor ve klor monoksit açığa çıkar . C : Aşındırıcı ( korozif ) SODYUM Bİ SÜLFAT Gözler ve cilt için tahriş edicidir. Yutulursa zararlıdır . Yutursa şoka yol açabilir . Kullanırken göz , deri , elbiselerle temasından kaçının. Buhar , toz ve zerreciklerini solumaktan sakının . Kuru ve serin yerde depolayın . Ambalajların ağzı sıkı kapatılmalıdır . Alkali ve oksitleyicilerle beraber depolanmamalıdır . Karbonatlar , bi karbonatlar , klorlu bileşiklerle karıştırılmamalıdır . Isıtılırsa sülfirik asit oluşur . C : aşındırıcı ( korozif ) YOSUN GİDERİCİ-ÖNLEYİCİ-ÖLDÜRÜCÜ

Kuvvetli biositlerdir. Gözler için tahriş edicidir. Yutulursa zararlıdır. Deriye , göze ve elbiselere temasından kaçının . Oda sıcaklığında depolayınız . Ambalajların ağızının kapalı olamasına özen gösteriniz . Xn : Zararlı ÇÖKTÜRÜCÜ Polialuminyum klorür Gözler için tahriş edicidir .Yutulursa zararlıdır . Kulllanırken tam koruyucu elbise , maske ve gözlük kullanınız . Göz ve cilt temasından kaçınınız . Buharını , toz ve zereciklerini solumayınız .Göz temasında bol suyla 15 dakika yıkayınız . Kuru ve serin yerde depolayınız . Ambalajların ağzını sıkıca kapatınız . Metaller , nitratlar ve kloratlar dan uzak tutunuz . En önemli bozunma ürünü hidrojen klorürdür. X : tahriş edicidir. FİLTRE TEMİZLEYİCİ Sülfamik Asit Koroziftir . Yutulduğunda ölüme neden olabilir . Solunduğunda akciğer tahribatına neden olabilir . Deri temasında yanıklara ve tahrişe sebep olabilir . Kullanırken koruyucu elbise , özel maske ve gözlük kullanın .Madde temasını engelleyin. Gözler ve vücut temasından sakının. Kuru ve serin yerde depolayın . Isı ve nemdem uzak tutun .Ambalajların kapalı olamsına özen gösterin . Kuvvetli oksidan maddeler nitrik asit ve klorlu bileşiklerle temas ettirmeyiniz . Temas halinde ciddi göz hasarlarına neden olabilir . Yutulması halinde bulantı krampları , nefes almada sıklık , şoka , ölüme neden olabilir . C : aşındırıcı ( korozif ) HAVUZ VE ÇEVRESİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR Kimyasal güvenlik kadar havuzlarda dikkat edilecek hususlar içinde havuz çevresinin yüzücüler için emniyetli vesağlıklı olması gerekir .

TUVALETLERİN GÖRSEL TEMİZLİĞİ VE DEZENFEKSİYONU Havuz kullanım alanı içinde bulunan tüm saniter alanların gün içererisinde belirli periyotlarda , düzenli olarak ,dezenfeksiyonun yapılması , bu alanlarda bulunan mikroorganizmaların havuz suyuna taşınmasını önler .

HAVUZ KENAR KAPLAMALARININ KAYGAN MALZEMELERDEN OLMAMASI GEREKLİDİR. Havuz inşaatı esnasında mutlak suretle ıslak zeminlerin kaymaz malzemelerden yapılmış olması , ileride gerçekleşebilecek üzücü kazaları önleyecektir.

HAVUZ ÇEVRESİNİN PEYZAJI Havuz çevresini uygun bir biçimde planlanması gerekmektedir. Havuz alanının 100 m çevresinde dört mevsim yeşil ve kolay yaprak dökmeyen bitkiler tercih edilmelidir. Bu konuya dikkat edilmesi havuzdaki kimyasal kullanımını düşürecektir.

AYAKLARIN SANİTASYONU Havuz girişlerinde bulunan veya bulunması gereken ayak dezenfeksiyon alanları , temiz ve sürekli gereken miktarda kimyasalla şartlandırılımış olmalıdır . Bu alanların bir insan adımından büyük olması riskleri azaltacaktır .

HAVUZLARDA DUŞ KULLANIMI Havuz çevresinde bulunan duşları her daim çalışır , temiz ve sanitasyon amacıyla kireçten arındırılmış olması gerekmektedir . Ve her yüzücünün her havuza girişinde bu duşları kullanması sağlanmalıdır . Bu amacla duşların havuza yakın bölgelerde olması gerekmektedir.

HAVUZ KENARLARI Havuz içinde ve çevresindeki plastik malzemenin eksiksiz ve sağlam olması gerekir .

HAVUZ DIŞI ELEKTRİK TESİSATI Havuz çevresinde bulunan aydınlanma ve elektrikli aksesuarların bakımlı ve emniyetli olması gerekmektedir.