Yüzme Havuzlarında Dikkat Edilmesi Gereken Kurallar

            

KİMYASAL GÜVENLİK

 • Maddeler reaksiyona girerek yeni bir toksik madde oluşturabilirler
 • Asit ihtiva eden bir takım ticari temizlik maddeleri ile havuz suyu dezenfektanlarını karıştırdığımızı düşünürsek, klor gazı oluşturan hızlı bir reaksiyon cereyan eder.
 • Klor gazı solunumla alındığında oldukça tehlikelidir, çünkü insan vücudunun tolere edebileceği miktar en fazla milyonda birdir.
 • 20. yüzyılda kimya endüstrisindeki teknolojik gelişmeler ile kimyasal ürünler, insan sağlığı ve yaşam sürecini büyük ölçüde iyileştirmiş, tarımsal üretimi arttırmış, konforu, imkanları ve genel yaşam kalitesini yükseltmiştir.
 • Bu olumlu etkilerinin yanında kimya endüstrisi, hem ürününün hem de üretim süreçlerinin neden olduğu kirlenmelerle bir yığın yeni soruna yol açmıştır.
 • Sürekli olarak ortaya çıkan yeni ürünlerin ve bunların atıklarının özellikle uzun vadeli etkileri, insan sağlığı ve çevre açısından tam olarak bilinmemektedir.

HAVUZ KİMYASALLARI KULLANIMI

 • Kimyasalların gazlarını ve tozlarını solumayınız .
 • Kimyasallar ciltdinizle temas ederse mutlaka yıkayınız .
 • Kimyasallar gözünüze kaçarsa , bol su ile yıkayınız . ( eğer kimyasalın MSDS’inde farklı bir yöntem belirtilmemişse ) 
 • Kullandığınız kimyasalların mutlaka yetkili kişiler tarafından hazırlanmış ürün güvenlik bilgi formları olmasına dikkat ediniz . Belgesi eksik olan kimyasalları kullanmayınız .

SIVI ÜRÜNLERİN DÖKÜLMESİ DURUMUNDA

 • Yüzeye temiz bir absorbe edici bir materyal seriniz , çevreye uyarı levhaları koyunuz .
 • Ve yüzeyi bol temiz suyla yıkayınız .

KATI ÜRÜNLERİN DÖKÜLMESİ HALİNDE

 • Yerden aldığınız kimyasal maddeleri orijinal ambalajın içine koymayınız , beklenmedik bir reaksiyon gelişebilir .
 • Vakumlu temizleyiciler kullanmayınız .
 • Dikkatlice süpürge ve kürekle toplayınız .
 • Temiz bir plastik kaba koyunuz .
 • Tozunu solumaktan kaçınınız .

HAVUZ KİMYASALLARI KULLANIMI

 • ÜRÜNLERİN DÖKÜLMESİ HALİNDE HEMEN TEMİZLEYİNİZ .
 • BEKLENMEYEN BİR REAKSİYON GÖRÜLMESİ HALİNDE HEMEN YANGIN EKİBİNİ ARAYINIZ .
 • Uygulamada her kimyasal için ayrı temiz bir kovayı sadece bu iş için kullanınız . Ve bu kovayı etiketleyip , başka bir iş için kullanmayınız .
 • Kimyasalları direkt olarak yüzeyden , denge tankından ve ya özel dozaj sistemleriyle makine dairesinden yapabilirsiniz .
 • Havuz kimyasallarını başka amaçlar için kullanmayınız . Kullanmadan önce mutlaka kullanım bilgilerini okuyunuz .
 • Etiket üzerinde yazılı kullanım bilgilerini okuyunuz .
 • Kullanım kitapcığını okuyunuz .
 • Etiketin yırtık veya zarar görmüş olması halinde hemen satıcınızı arayınız.

KİMYASALLARIN DEPOLANMASI

 • Ürün güvenlik bilgi formları , acil durum talimatları ve önemli telefonlar herkes tarafından bilinen bir yerde olmalıdır .
 • Hiçbir zaman birbirine karıştırmayınız 
 • Kalan kimyasalların yerleştirilmesine dikkat ediniz .
 • Kimyasalları birbirinden uzak ve ayrı depolayınız . Kimyasallar birbirine karıştıklarında ; patlama , yangı , zehirli gaz çıkışı gibi değişik beklenmedik reaksiyonlar gelişebilir .
 • KİMYASALLARI ÇOÇUKLARIN ULAŞAMAYCAKLARI YERLERDE DEPOLAYINIZ
 • Kimyasalları kuru , serin , havalandırması iyi olan kapalı alanlarda depolayınız . Deponun kapısının kilitli olmasına özen gösteriniz .
 • Kimyasalları güneş altında bırakmayınız .

KİMYASALLARIN NAKLİYESİ

 • Araç temiz ve bu iş için hazırlanmış olmalıdır .
 • Araç içinde kimyasallar birbirinden ayrı durmalıdır .
 • Araçta mutlaka ürün güvenlik bilgi formları bulunmalıdır .

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMLARI SODYUM HİPOKLORİT

 • Asitlerle temas halide zehirli gaz açığa çıkar.
 • Cilt ve göze temas etmesi halide bol suyla yıkayın , hemen doktora başvurun .
 • Kullanırken koruyucu elbise giyin , buharını solumayın , hava sirkülasyonu olmayan yerlerde ürünü kullanmaktan kaçının .
 • Kuru ve serin yerlerde yanıcı maddelerden uzakta depolayın . 
 • Boşalan ürün kaplarını kesinlikle açıkta bırakmayınız . Ve ayrı bir yerde saklayınız .
 • Ürün nikel , asitler , bakır , kalay , manganez ve demirle reaksiyona girer . Asitlerle teması halinde zehirli ve aşındırıcı bir gaz olan klor gazı açığa çıkar .
 • Herhangi bir dökülme anınıda kesinlikle talaş kullanmayınız . Diğer klor içerikli kimyasallarda da bu duruma dikkat ediniz .
 • Yönetmeliklere göre sembolu C : Aşındırıcı ( korozif )

SODYUM DİKLOROİZOSYANURATE DİHİDRATE

 • Gözler ve cilt için tahriş edicidir .Yutulursa zararlıdır . Asitlerle temasında zehirli gaz açığa çıkar . Solunum yollarını tahriş eder .
 • Kullanırken tam koruyucu elbise , maske ve gözlük kullanın .
 • Kuru ve serin yerde plastik fıçılarda ağzı kapalı olarak depolayınız
 • Boşalan ambalajları ayrı bir yerde saklayınız .Başka amaçla kullanmayınız .
 • Depolama ve kullanım yerlerinde göz yıkma ve emniyet duşları bulundurunuz.
 • Temasında tehlike bulunan maddeler : Asitler , yanıcı maddeler , amonyak , üre , amonyum bileşikleri
 • - Suda yaşıyan organizmalara toksik etkisi vardır . Atık sulara ve toprağa karışmasına izin vermeyin .
 • - Xn : sağlığa zararlı
 • - N : çevreye tehlikeli

TRİ KLOROİZOSYANURİK ASİT

 • Oksitleyici , korozif , yanıcı madde ile temasta yangına neden olabilir .Asitlerle temasında toksik gaz açığa çıkar . Deride yanıklara , solumada tahrişe neden olur .
 • Kullanırken tam koruyucu elbise , özel maske , gözlük kullanın . Yutulursa 2-3 bardak su içirilmeli kesinlikle kusturulmamalı tıbbi yardım istenmelidir.
 • Kuru ve serin yerde ağzı kapalı olarak depolayınız. Asitler , bazlar , azotlu bileşikler ve diğer oksidan malzemelerle birlikte depolamayınız.
 • Tüm klor gruplarının sebeb olabileceği yangınlarda kesinlikle amonyum içeren yangın söndürücüler kullanmayınız . Su spreyi , kuru kimyasal , karbondioksit ve kimyasal köpük kullanınız .
 • Göze gelmesi halinde körlük tehlikesi vardır.
 • Boşalan ambalajlar gelişi güzel atılmamalıdır . Bir yerde saklayıp , başka maçla kullanmayınız .
 • Asitlerle reaksiyonunda klor , yüksek sıcaklıklarda azot , triklorür ve klor su ile temasında HCl gazı açığa çıkar .
 • O : okside edici 
 • Xn : sağlığa zararlı 
 • N : çevreye tehlikeli

KALSİYUM HİPOKLORİT 

 • Kuvvetli oksitleyici , korozif , yanıcı madde ile temasta yangına neden olabilir . Asitlerle temasta toksik gaz açığa çıkar . Deride yanıklara ve solumada tahrişe neden olur .
 • Kullanırken koruyucu elbise , özel maske , gözlük kullanınız . Cilt ve göz temasından kaçının .
 • Kuru ve serin yerde depolayın . Diğer kimyasallarla birlikte depolamayın .
 • Depolama ve kullanım yerlerinde göz yıkama ve emniyet duşu bulundurunuz .
 • Asitler , azotlu bileşikler ve organik maddelerle teması halinde klor ve klor monoksit açığa çıkar .
 • C : Aşındırıcı ( korozif )

SODYUM Bİ SÜLFAT

 • Gözler ve cilt için tahriş edicidir. Yutulursa zararlıdır . Yutursa şoka yol açabilir .
 • Kullanırken göz , deri , elbiselerle temasından kaçının. Buhar , toz ve zerreciklerini solumaktan sakının .
 • Kuru ve serin yerde depolayın . Ambalajların ağzı sıkı kapatılmalıdır . Alkali ve oksitleyicilerle beraber depolanmamalıdır .
 • Karbonatlar , bi karbonatlar , klorlu bileşiklerle karıştırılmamalıdır . Isıtılırsa sülfirik asit oluşur .
 • C : aşındırıcı ( korozif )

YOSUN GİDERİCİ-ÖNLEYİCİ-ÖLDÜRÜCÜ

 • Kuvvetli biositlerdir.
 • Gözler için tahriş edicidir. Yutulursa zararlıdır.
 • Deriye , göze ve elbiselere temasından kaçının .
 • Oda sıcaklığında depolayınız . Ambalajların ağızının kapalı olamasına özen gösteriniz .
 • Xn : Zararlı
ÇÖKTÜRÜCÜ
 • Polialuminyum klorür
 • Gözler için tahriş edicidir .Yutulursa zararlıdır .
 • Kulllanırken tam koruyucu elbise , maske ve gözlük kullanınız . Göz ve cilt temasından kaçınınız . Buharını , toz ve zereciklerini solumayınız .Göz temasında bol suyla 15 dakika yıkayınız .
 • Kuru ve serin yerde depolayınız . Ambalajların ağzını sıkıca kapatınız .
 • Metaller , nitratlar ve kloratlar dan uzak tutunuz . En önemli bozunma ürünü hidrojen klorürdür.
 • X : tahriş edicidir.
FİLTRE TEMİZLEYİCİ
 • Sülfamik Asit
 • Koroziftir . Yutulduğunda ölüme neden olabilir . Solunduğunda akciğer tahribatına neden olabilir . Deri temasında yanıklara ve tahrişe sebep olabilir .
 • Kullanırken koruyucu elbise , özel maske ve gözlük kullanın .Madde temasını engelleyin. Gözler ve vücut temasından sakının.
 • Kuru ve serin yerde depolayın . Isı ve nemdem uzak tutun .Ambalajların kapalı olamsına özen gösterin .
 • Kuvvetli oksidan maddeler nitrik asit ve klorlu bileşiklerle temas ettirmeyiniz .
 • Temas halinde ciddi göz hasarlarına neden olabilir . Yutulması halinde bulantı krampları , nefes almada sıklık , şoka , ölüme neden olabilir .
 • C : aşındırıcı ( korozif )

HAVUZ VE ÇEVRESİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR Kimyasal güvenlik kadar havuzlarda dikkat edilecek hususlar içinde havuz çevresinin yüzücüler için emniyetli vesağlıklı olması gerekir .

TUVALETLERİN GÖRSEL TEMİZLİĞİ VE DEZENFEKSİYONU Havuz kullanım alanı içinde bulunan tüm saniter alanların gün içererisinde belirli periyotlarda , düzenli olarak ,dezenfeksiyonun yapılması , bu alanlarda bulunan mikroorganizmaların havuz suyuna taşınmasını önler .

HAVUZ KENAR KAPLAMALARININ KAYGAN MALZEMELERDEN OLMAMASI GEREKLİDİR. Havuz inşaatı esnasında mutlak suretle ıslak zeminlerin kaymaz malzemelerden yapılmış olması , ileride gerçekleşebilecek üzücü kazaları önleyecektir.

 HAVUZ ÇEVRESİNİN PEYZAJI Havuz çevresini uygun bir biçimde planlanması gerekmektedir. Havuz alanının 100 m çevresinde dört mevsim yeşil ve kolay yaprak dökmeyen bitkiler tercih edilmelidir. Bu konuya dikkat edilmesi havuzdaki kimyasal kullanımını düşürecektir.

 AYAKLARIN SANİTASYONU Havuz girişlerinde bulunan veya bulunması gereken ayak dezenfeksiyon alanları , temiz ve sürekli gereken miktarda kimyasalla şartlandırılımış olmalıdır . Bu alanların bir insan adımından büyük olması riskleri azaltacaktır .

 HAVUZLARDA DUŞ KULLANIMI Havuz çevresinde bulunan duşları her daim çalışır , temiz ve sanitasyon amacıyla kireçten arındırılmış olması gerekmektedir . Ve her yüzücünün her havuza girişinde bu duşları kullanması sağlanmalıdır . Bu amacla duşların havuza yakın bölgelerde olması gerekmektedir.

 HAVUZ KENARLARI Havuz içinde ve çevresindeki plastik malzemenin eksiksiz ve sağlam olması gerekir .

HAVUZ DIŞI ELEKTRİK TESİSATI Havuz çevresinde bulunan aydınlanma ve elektrikli aksesuarların bakımlı ve emniyetli olması gerekmektedir.  

- See more at: http://www.havuzz.com/makale/29/181/yuzme-havuzlarinda-dikkat-edilmesi-gereken-kurallar.aspx#sthash.PLvbsilo.dpuf