Tamamlayıcı Ürünler

             Havuz için kullanılan tamamlayıcı ürünlerin önemi oldukça büyüktür. Birçok ürünün yanında özellikle PH dengesinin değeri çok önemlidir. Havuz için kullanılan yapı ve filtrasyon malzemelerini korur, Deride ve gözlerde yanma olayını ortadan kaldırır, kullanılan kimyasal maddelerin etkisini arttırır. Bu tamamlayıcı ürünlerden birkaçı daha sıvı çökelten, kartuş çökelten, saydam şeklinde sıralanabilir.

Sıvı çökelten, filtrasyon esnasında tutulamayan küçük partikülleri kuagüle eder. Kartuş çökelten partiküllerin filtrede tutulmasını sağlar. Saydam ise havuz içinde ve makine çevresinde oluşabilecek kireçlenmeleri önlemek için kullanılır. Bu ürünlerin her havuz için kullanılmasında fayda vardır aksi takdirde beraberinde getireceği sorunlar ortadadır. Belli bir ücret karşılığı alınan bu tamamlayıcı ürünler bu sorunları ortadan kaldırır.